TSO

Op de scholen van PCPO Rijssen bestaat de gelegenheid voor de kinderen om tussen de middag over te blijven onder begeleiding van professionele krachten of vrijwilligers of, in geval van scholen met een continurooster, onder begeleiding van leerkrachten.

Om uw kind aan te melden of wijzigingen door te geven kunt u dit formulier gebruiken.

Aanmeldformulier-TSO- versie 27-03-2017

De bovenschools TSO coördinator is Henny Dannenberg, zij is bereikbaar via: tso@pcporijssen.nl.