Lidmaatschap PCPO

Lidmaatschap vereniging

Wij vinden het belangrijk om samen met ouders inhoud te geven aan kwalitatief christelijk onderwijs. U kunt daaraan bijdragen door lid te worden van de vereniging PCPO. Elk jaar wordt er een ledenvergadering gehouden, daarvoor worden alle leden uitgenodigd. Tijdens de ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af van het gevoerde beleid. Als lid kunt u vragen stellen, meepraten en meebeslissen. Het lidmaatschap kost slechts € 5,- per jaar.

Wilt u lid worden? Download hier het inschrijfformulier.  Aanmeldingsformulier lidmaatschap vereniging PCPO