Klachtenregeling

Een klacht, wat dan?

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op school. Bij bezwaren of klachten wordt uitgegaan van de volgende stappen:
- Bespreek de vraag eerst in alle openheid met de persoon in kwestie of de directeur van de school.
- Als dit geen oplossing biedt, of u hierbij ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon van de school.
- Als dit geen oplossing biedt kan de interne vertrouwenspersoon u verwijzen in de te nemen vervolgstappen.

Ons schoolbestuur heeft zich aangesloten bij de stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), www.gcbo.nl