Bestuur

We staan de komende jaren voor grote uitdagingen t.a.v. (ver)bouw van scholen.

Vanuit onze grondslag en protestants-christelijke identiteit willen we ook de komende jaren bouwen aan kwalitatief goed onderwijs.

  Jan Willem Lingeman | directeur-bestuurder