Bestuur

Het bestuur van PCPO Rijssen bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter is Theo Hoeflaak, de andere leden zijn Gerrit Prins, Gerrit Tijhof, Lydia Voortman, John Willems en Marnix Smit.

Frans Nawijn is directeur-bestuurder van de vereniging. Hij heeft de dagelijkse leiding over PCPO Rijssen.


Het bestuur vergadert circa 6 keer per jaar. In 2016 is het toezichtkader vastgesteld.


In de Algemene Ledenvergadering van 25 mei 2022 treedt een toezichthouder af  en daarom zijn wij op zoek naar een enthousiaste en betrokken toezichthouder met bouwkundige expertise en/of met juridische kennis.

Wij staan de komende jaren voor grote uitdagingen t.a.v. (ver)bouw van scholen. Vanuit onze grondslag en protestants-christelijke identiteit willen we ook de komende jaren bouwen aan kwalitatief goed onderwijs.

In de link hieronder vindt u het profiel van een toezichthoudend bestuurslid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Theo Hoeflaak, tel. 06-12105639 of met Frans Nawijn, tel. 06-20034551. Wij gaan graag met u in gesprek!

Profiel toezichthoudend bestuurslid