Bestuur

Het bestuur van PCPO Rijssen bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter is Theo Hoeflaak, de andere leden zijn Gerrit Prins, Gerrit Tijhof, Lydia Voortman, John Willems en Marnix Smit.

Frans Nawijn is directeur-bestuurder van de vereniging. Hij heeft de dagelijkse leiding over PCPO Rijssen.


Het bestuur vergadert circa 6 keer per jaar. In 2016 is het toezichtkader vastgesteld. Om de betrokkenheid te vergroten en om beter zicht te krijgen op wat er leeft op de scholen, zullen de bestuursleden de scholen vaker gaan bezoeken.

Het kader Good Governance is hier te downloaden.

Kader Good Governance