Bestuur

Het bestuur van PCPO Rijssen bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter is Theo Hoeflaak, de andere leden zijn Annemarie Scheppink, Gerrit Tijhof, Lydia Voortman, John Willems en Marnix Smit.

Jan Willem Lingeman is directeur-bestuurder van de vereniging. Hij heeft de dagelijkse leiding over PCPO Rijssen.


Het bestuur vergadert circa 7 keer per jaar. In 2016 is het toezichtkader vastgesteld.