Identiteit

Wij werken vanuit een identiteit die beleefd en gedeeld wordt vanuit het hart, overgedragen en onderwezen wordt vanuit het hoofd en geleefd en uitgedragen wordt met de hand. Als medewerkers zoeken we daarbij met elkaar naar overeenkomsten, voeren we gesprekken van hart tot hart en hebben we aandacht voor persoonlijke geloofsbeleving. Wij maken daarom regelmatig ruimte voor gezamenlijke bezinning en reflectie op en gesprek over identiteit en ieders geloofsbeleving. Ook besteden wij aandacht aan persoonlijke ontwikkeling en aan vorming en toerusting op dit gebied.


Met de kinderen bidden, zingen en spreken we dus vanuit hoofd, hart en handen over geloof. Gedurende de dag en bij godsdienstige vorming laten we alle kinderen delen in de boodschap van het Evangelie. We vertellen de kinderen daarom de Bijbelverhalen, we onderwijzen de kennis van de Bijbel, we vieren met hen de christelijke feesten en geven sociaal-morele vorming en inzet voor de naaste daadwerkelijk vorm.