PCPO RIJSSEN


Welkom op de website van PCPO Rijssen!

Bij PCPO Rijssen werken we vanuit de Bijbelse opdracht dat we God liefhebben en de naaste als onszelf.

Onze zeven scholen bevinden zich allemaal in Rijssen.

Op onze scholen willen wij kwalitatief goed onderwijs verzorgen aan kinderen van ouders die bewust kiezen voor protestants christelijk onderwijs.

Het is onze ambitie om elke dag opnieuw een veilige en uitdagende leeromgeving te bieden waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

ONZE SCHOLEN