Downloads

Hier kunt u het bestuursverslag en de jaarrekening 2020 met de goedkeurende verklaring van de accountant downloaden.

Bestuursverslag 2020 en jaarrekening 2020 met goedkeurende controleverklaring jaarrekening 2020


De bijlagen, behorend bij het bestuursverslag, treft u hieronder aan:

Strategisch Beleidsplan 2019 2023

Bestuursstatuut

Managementstatuut

Kader Good Governance

Kwaliteitszorg

Stroomschema

Evaluatie personeelsbeleid 2020

Treasurystatuut

Handboek Informatiebeveiliging en privacy