MR/GMR

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin leerkrachten en ouders meepraten over het beleid van de school. In de schoolgids van elke school kunt u vinden wie er in de Medezeggenschapsraad vertegenwoordigd zijn.

Naast een medezeggenschapsraad per school kent PCPO Rijssen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin school-overstijgende zaken aan de orde komen. De GMR bestaat uit 14 personen (7 personeelsleden en 7 ouders).