Onze scholen

Eke school heeft een directeur die eindverantwoordelijk is voor het reilen en zeilen binnen de schoolperiodiek is er overleg met de directeur-bestuurder en alle directeuren over beleidszaken binnen de vereniging.


www.beatrixschoolrijssen.nl | www.constantijnschool.net | www.elimschoolrijssen.nl | www.jfschool.nl | www.julianaschool.net | www.wilhelminaschool-rijssen.nl | www.waschool.nl