PCPO RIJSSEN

Welkom op de website van PCPO Rijssen!

Bij PCPO Rijssen werken we vanuit de Bijbelse opdracht dat we God liefhebben en de naaste als onszelf. Onze zeven scholen bevinden zich allemaal in Rijssen.

Op onze scholen willen wij kwalitatief goed onderwijs verzorgen aan kinderen van ouders die bewust kiezen voor protestants christelijk onderwijs. Het is onze ambitie om elke dag opnieuw een veilige en uitdagende leeromgeving te bieden waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

WIST U DAT...

  • PCPO sinds dit jaar een kind sponsort van Compassion? Ze heeft de prachtige naam Yunaysi Dolores Pavon Vanegas en ze is 18 september 2010 geboren in Nicaragua.
  • De krimp ook bij ons is begonnen? 1 oktober 2016 hadden we 47 leerlingen minder dan een jaar daarvoor!
  • 15 personeelsleden in 2017 weer gebruik kunnen maken van de fietsenplanregeling?
  • In 2016 dat maximum eind september bereikt was?
  • Er gemiddeld elke 3 maanden een voortgangsrapportage passend onderwijs naar de Tweede Kamer wordt gestuurd?
  • Je die via www.passendonderwijs.nl kunt lezen?
  • En dat dit zeer interessante leesstof is?
  • Het bestuur versterking heeft gekregen? Lydia Voortman wordt op de ALV juni 2017 benoemd maar draait vanaf nu mee als toezichthouder!

ONZE SCHOLEN