Directie

Elke school heeft een directeur die eindverantwoordelijk is voor het reilen en zeilen binnen de school. Periodiek is er overleg met de directeur-bestuurder en alle directeuren over beleidszaken binnen de vereniging.