Veel gestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op een aantal veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Klik dan hier.

Algemeen

Waar is het kantoor van PCPO?

Het kantoor van PCPO is gevestigd aan de Galvanistraat 7, 7461 JC Rijssen. Het postadres is Postbus 47, 7460 AA  Rijssen.

Heeft PCPO een school voor speciaal basisonderwijs?

Ja, dit is de Elimschool, Molenstraat 3, 7462 TK  Rijssen. Tel. (0548) 54 20 30. website: www.elimschoolrijssen.nl

Hoe kan ik meedenken over het onderwijsbeleid?

Door lid te worden van de schoolvereniging.

Welke scholen horen bij PCPO?

Onder de PCPO vallen de Beatrixschool, Constantijnschool, Elimschool, Johan Frisoschool, Julianaschool, Wilhelminaschool en Willem Alexanderschool.Overzicht van alle scholen bekijken

Ben ik als ouder automatisch lid van de schoolvereniging PCPO?

Nee. Bij het kennismakingsgesprek op school ontvangt u een aanmeldingsformulier. U kunt het aanmeldingsformulier ook downloaden. Let op: het lidmaatschap stopt niet automatisch als uw jongste kind het basisonderwijs verlaat. Wilt u het lidmaatschap beëindigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier.

Waar kan ik een adreswijziging doorgeven?

U kunt een adreswijziging m.b.t. het lidmaatschap van de vereniging doorgeven via ons contactformulierGaat uw kind naar één van onze scholen, wilt u dan de adreswijziging op school doorgeven?

Wat doet PCPO precies?

Wij willen de kinderen laten ontdekken dat het dienen van Jezus Christus het beste is dat je in je leven kunt “leren”. In aansluiting hierop willen we de kinderen een bewust mens- en maatschappijbeeld meegeven, zelfvertrouwen, respect voor zichzelf en de naaste. Daarnaast willen wij de kinderen optimaal toerusten op het gebied van kennis en vaardigheden voor een succesvolle deelname aan het voortgezet onderwijs.

Waar staat PCPO voor?

PCPO staat voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs. Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden aan kinderen van ouders die bewust kiezen voor protestants christelijk onderwijs. Het richtsnoer voor ons handelen is de Bijbel, het Woord van God, zoals toegespitst in de 3 gereformeerde belijdenisgeschriften. Het is onze ambitie om elke dag opnieuw, vanuit ons geloof in Jezus Christus, een veilige, uitdagende en plezierige leeromgeving te creëren waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. PCPO Rijssen hecht waarde aan goed werkgeverschap en streeft hierbij een klimaat en een cultuur na waarin mensen zich herkennen, plezierig kunnen werken en zich verder kunnen ontwikkelen. Wij zijn ons bewust van onze rol in de samenleving en willen een open gesprekspartner zijn voor diverse geledingen in de samenleving als het gaat om toekomstgericht jeugdbeleid.

Hoe kan ik lid worden van de schoolvereniging?

In het onderdeel “PCPO” staat alle informatie over het lidmaatschap en kunt u het aanmeldingsformulier downloaden.

Wie zitten in het bestuur van PCPO?

De heer J. Koedijk, voorzitter Mevrouw G. Kippers - ten Bolscher Dhr. G.T. Prins Mevrouw D. Scheppink-Baan Dhr. G. Tijhof De heer J. ter Weel De heer E.I.F. Nawijn

Werken bij PCPO

Waar vind ik de vacatures van PCPO?

Op de website onder “vacatures”.

Ik wil graag werken bij PCPO, kan dat?

Wij zijn voortdurend op zoek naar groepsleerkrachten voor onze invallerslijst. De advertentie is te vinden onder “vacatures”. Hier worden ook de actuele vacatureadvertenties geplaatst.

Wat kan het personeel verwachten van PCPO?

een uitdagende werkomgeving een goede begeleiding een prettige samenwerking met collega’s

Welke identiteitseisen stelt PCPO aan haar personeel?

Als grondslag en richtsnoer voor haar handelen heeft de vereniging de Bijbel als Gods Woord, opgevat overeenkomstig de belijdenisgeschriften aanvaard op de Synode van Dordrecht in 1618/1619. Daarom verwachten wij van personeelsleden dat zij: een persoonlijke relatie met  God hebben door het  volbrachte werk van Jezus Christus. het Woord van God aanvaarden als fundament en richting  voor geloof en  leven. van harte meeleven in een  kerkelijke gemeente, die op de genoemde belijdenisgeschriften is gebaseerd.

Ik ben niet kerkelijk meelevend, kan ik dan bij PCPO komen werken?

Wij willen de kinderen laten ontdekken dat het dienen van Jezus Christus het beste is dat je in je leven kunt “leren”.  Om dit te kunnen moet je zelf een persoonlijke relatie met God hebben. Daarbij veronderstellen wij meeleven in een kerkelijke gemeente die is gebaseerd op de gereformeerde grondslag.

Wat verwacht PCPO van haar personeel?

Als grondslag en richtsnoer voor haar handelen heeft de vereniging de Bijbel als Gods Woord, opgevat overeenkomstig de belijdenisgeschriften aanvaard op de Synode van Dordrecht in 1618/1619. Daarom verwachten wij van personeelsleden dat zij : een persoonlijke relatie met  God hebben door het  volbrachte werk van Jezus Christus. het Woord van God aanvaarden als fundament en richting  voor geloof en  leven. van harte meeleven in een kerkelijke gemeente, die op de genoemde belijdenisgeschriften is gebaseerd. Daarbij verwacht PCPO van haar personeel kwaliteit, betrokkenheid, een positieve instelling, bereidheid om zich te blijven ontwikkelen.

Kan het personeel ook gebruik maken van TSO en BSO?

Ja, dat kan.

Ouders

Heeft PCPO een school voor speciaal basisonderwijs?

Ja, dit is de Elimschool, Molenstraat 3, 7462 TK  Rijssen. Tel. (0548) 54 20 30. website: www.elimschoolrijssen.nl

Waar kan ik naar toe met mijn klacht?

Op deze website, onder het hoofdstuk “ouders” vindt u onze klachtenregeling.

Is op elke PCPO school buitenschoolse opvang (BSO)?

Buitenschoolse opvang is op de volgende locaties: Johan Frisoschool en Julianaschool. De kinderen van alle scholen kunnen gebruik maken van deze buitenschoolse opvang. Meer informatie over BSO is op onze scholen te krijgen.

Is op elke PCPO school tussenschoolse opvang?

Ja, op iedere school is tussenschoolse opvang.

Waar kan ik mijn kind aanmelden?

U kunt het aanmeldingsformulier downloaden en inleveren op één van onze scholen.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

U kunt uw kind opgeven op de open dag van 26 januari 2012 of door het aanmeldingsformulier te downloaden. Deze dient u in te vullen en in te leveren op één van onze scholen.

Kan mijn kind naar elke PCPO school?

Ja, uw kind is van harte welkom op één van onze basisscholen. Al gelden wel enkele voorwaarden.Per 1 augustus 2009 gaat PCPO haar grenzenbeleid aanpassen. Dit betekent dat voor nieuwe leerlingen de keuze voor de school vrij is (onder voorbehoud). Leerlingen die al naar één van onze scholen gaan kunnen niet overstappen naar een andere school, behalve bij verhuizing. Voor onze school voor speciaal basisonderwijs de Elimschool bestaat een aparte toelatingsprocedure.

Kan ik mijn kind ook aanmelden bij de Elimschool?

Nee, voor onze school voor speciaal basisonderwijs de Elimschool bestaat een aparte toelatingsprocedure.

Heeft PCPO plaatsingsbeleid?

Deze vraag kunnen we met ja en nee beantwoorden. Per 1 augustus 2009 is het plaatsingsbeleid vervallen. Er blijven echter nog wel een aantal voorwaarden bestaan bij toelating van de nieuwe leerling. Deze voorwaarden zijn:a. De basisschool heeft aangegeven hoeveel groepen gehuisvest kunnen worden.b. De voedingsgebieden zijn nog van toepassing in die situatie waarin de aanmelding groter is dan het maximum aantal groepen en/of het maximum aantal leerlingen van een groep (dit laatste gezien de omstandigheden). Voor het overzicht van voedingsgebieden klik hier.c. Tweede en volgende kinderen uit een gezin gaan voor kinderen van een nieuw gezin.

Zijn alle PCPO scholen hetzelfde?

In de basis zijn alle PCPO scholen hetzelfde. Dat betekent dat alle scholen kinderen willen laten ontdekken dat het dienen van Jezus Christus het beste is dat je in je leven kunt “leren”. In aansluiting hierop willen we de kinderen een bewust mens- en maatschappijbeeld meegeven, zelfvertrouwen, respect voor zichzelf en de naaste. Daarnaast willen wij de kinderen optimaal toerusten op het gebied van kennis en vaardigheden voor een succesvolle deelname aan het voortgezet onderwijs. De scholen worden uitgedaagd deze uitgangspunten vorm te geven waarbij, om doelen te bereiken, eigen accenten kunnen worden gezet.

Vrij buiten de vakanties om, mag dat?

Nee, dat mag niet. Voor mensen met een eigen onderneming gelden echter aangepaste regels. Meer informatie is te vinden via www.minocw.nl

Wanneer zijn de schoolvakanties?

Klik hier om de data voor de schoolvakanties te vinden. Wij zijn echter vrij om van deze data af te wijken. Vraag daarom altijd bij de school van uw kind om de precieze data. Deze staan ook in de schoolgidsen.

Is ieder kind welkom bij PCPO?

Ja, PCPO hanteert een “open aannamebeleid”. Dat betekent dat de deuren open staan voor ieder kind waarvan de ouders onze protestants christelijke identiteit accepteren.

Welke scholen horen bij PCPO?

Onder de PCPO vallen de Beatrixschool, Constantijnschool, Elimschool, Johan Frisoschool, Julianaschool, Wilhelminaschool en Willem Alexanderschool. Bekijk het overzicht van onze scholen onder de knop 'Onze scholen'