Aanmelden nieuwe leerling

De vereniging heeft 7 basisscholen onder haar beheer waaronder een school voor speciaal basisonderwijs.

Het onderwijs op onze scholen is gebaseerd op de Bijbel, het Woord van God. Op allerlei manieren geven wij met elkaar invulling aan onze protestants christelijke identiteit: het gebed aan begin en einde van een schooldag, het zingen van psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen, de Bijbelvertelling, Kerst-, Paas- en Pinkstervieringen, samenwerking met de kerken bij Bid- en Dankdag en de themaweek.

Wij verwachten dan ook van u dat u ons Protestants Christelijk onderwijs onderschrijft, of op zijn minst accepteert en het uitdraagt naar uw kind.

Direct aanmelden

Download het aanmeldformulier om een leerling direct aan te melden.
Let op: Beide ouders/verzorgers moeten het formulier ondertekenen! U kunt het formulier inleveren op de school van uw keuze.