Linken

Hier diverse linken die wij u aanraden.

Besturenraad: de besturenraad voor christelijk onderwijs geeft veel informatie die met name betrekking heeft op personeel in het onderwijs.
Zie www.besturenraad.nl

Ouders & Coo:
een site met heel veel informatie voor ouders.
Zie www.ouders.net

Onderwijsinspectie: hier vind u o.a. informatie over klachtenregeling en de scholenwijzer
Zie www.onderwijsinspectie.nl

Schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland (SBD CN).
Zie www.centraalnederland.nl
 
EVBO De Passie: Voortgezet Onderwijs

Zie http://www.passie.net

SCG Reggesteyn: Voortgezet Onderwijs
Zie www.reggesteyn.nl

Passend Onderwijs: Passend onderwijs is de ontwikkeling die het voor elke leerling mogelijk gaat maken optimaal gebruik te maken van de onderwijsvoorzieningen en alle ondersteuning die daarbij geboden kan worden. http://swv.passendonderwijs.nl/PO2301/